Instal·lació de Càmeres de vigilància


A Serrat Teleco som instal•ladors professionals en càmeres de vigilància. L’enregistrament d’imatges, a més del seu poder dissuasori , és un sistema molt efectiu amb múltiples possibilitats.

Podem gravar les incidències que succeeixin a la nostra llar, visualitzar-ho des de qualsevol lloc del món per Internet o per telèfon mòbil, ja sigui en directe o gravacions anteriors.

Enviament automàtic d’imatges a la nostra receptora en cas d’intrusió al sistema d’alarma o detector associat, sabent d’aquesta manera què ha provocat l’alarma.

Càmeres interiors i exteriors, amb visió nocturna que ens donaran una bona qualitat d’imatge encara que no hi hagi llum.

Càmeres de seguretat que vigilen el perímetre de la llar les 24 hores del dia que amb el sistema de vídeo-anàlisis ens permet detectar qualsevol intrús dins l’àrea protegida quan connectem el sistema d’alarma.

El sistema sap diferenciar el moviment de persones o vehicles de possibles objectes en moviment com màquines talla gespa autònomes, arbres amb moviment pel vent, petits animals, etc, evitant així falses alarmes.