Centraleta amplificadora programable TDT

Exemple d´instal·lació de centraleta amplificadora programable en substitució de sistema amplificador monocanal