CCTV en parquings

En els ultims anys ha augmentat molt la demanda de instal·lació de càmares en parquings. 

És destacable el comentari de molts clients que fa referència a que des de que s´instal·len les càmares s´acaben els comportaments incivics i/o desapareixen els robatoris amb gran mesura.

L´efecte dissuasori i intimidatori és molt gran.