Canvi de sistema amplificador

A la imatge es mostra un canvi de sistema d´amplificació monocanal a un sistema de centraleta amplificadora programable. A part esquera s´observa una centraleta amplificadora programable de la marca Ikusi molt completa que substitueix a tot els sistema antic sinistrat per entrada d´aigua.

Els sistema d´amplificació monocanal o per moduls és molt més car. Amb la centraleta es poden realitzar canvis de programació per adaptarse als canvis de freqüències sense la necessitat d´afegir més material ja que a l´interior incorpora 10 moduls totalment ajustables.